PLUK EN BUKET PÅ ÆBLEHAVEGÅRD


Haven har mange blomster fra april til frosten kommer.  Ikke mindst bugner det, når georginerne blomstrer.
Sæsonen 2018 går mod slutningen – selv om der ganske vist her mod midten af oktober er ekstremt mange georginer, asters, chrysanthemum, frøkenhat og løvemund – men det slutter på denne årstid ofte ganske brat, når den første
nattefrost rammer.

Når pinseliljerne står i fuld flor vender jeg tilbage med buketterne.

 

ÆBLEHAVEGÅRDS BIER

I haven har vi en lille bigård med 6-8 bistader. Bierne passes og ejes af biavler Knud Graaskov, tidligere formand for Danmarks Biavlerforening. .

Vi har utrolig megen glæde af bierne. Allerede første sommer med bier kunne vi registrere, at der kom langt mere frugt og flere frøstande på alle havens planter, der har brug for bestøvning af bier. Så Knud fik god honning, og vi fik mere frugt, en ægte win-win situation! Dertil er selve honningen jo vidunderlig. Ikke mindst den første slyngning, hvor der er flydende honning samtidig med at jordbærrækkerne bugner med røde bær. Honning og jordbær er en himmerigsmundfuld.

LEJRE  KOMMUNE


Vores kommune, Lejre kommune, har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Praktisk Økologi og Landbrug & Fødevarer sat et projekt i søen i 2012-14, der skal fremme økologi generelt i hele kommunen, således også i de private haver.  Lejre økohaver.

ÆBLEHAVEGÅRD GIVER INSPIRATION TIL DEMENTE

I samarbejde med sygeplejerske og demenskoordinator i Lejre kommune – nu Roskilde kommune – Karen Christiansen og Lene Hansen fra dagcentret på Bøgebakken i Allerslev, holder vi her på Æblehavegård havedag for en gruppe demente. Vi begyndte  efter påsken i 2012 og havde hver 14. dag gennem hele sommeren frem til 26.september besøg. Fælles for demensgruppen er, at de alle er fra den tid, hvor man helt naturligt dyrkede den hjemlige have.
Projektet er kommet i stand som en udløber af et demensprojekt under Region Sjælland. Projektet under region Sjælland undersøgte hvilken indflydelse daglig motion i et fitnesscenter har på sygdommens udvikling. Min tanke med havedagen her er, at havens mange lyde, dufte, gøremål og blomsterskønhed kan bringe god erindring og ekstra glæde til de deltagende.  Projektet er en glædelig begivenhed og har indtil videre eksisteret i 7 år.
Projektet blev omtalt i Dagbladet Roskilde onsdag d. 10. oktober 2012, og i Kristeligt Dagblad d.